"מעט אור דוחה המון מהחושך" – הבעל שם טוב
חג חנוכה שמח!

לרגל חג החנוכה אני כותב היום על אור.

לעיתים אנו עלולים להתמקד בשלילי, בחסר, בחושך, שבנו, באחרים ואף בילדים שבחיינו.

חכמינו מלמדים אותנו שההסתכלות בטוב, באור העז והנשגב שבכל אחד מאיתנו הוא פתח לשינוי ואף בעבודתי עם אלפי ילדים הדבר ברור כשמש... שמחזקים את הערך העצמי של הילדים על ידי חוויות הצלחה, באמצעות מילים חמות ותומכות, באמצעות העצמת והארת נקודת הטוב שקיימת בכל אחד ואחת מהילדים נראה מבעד לעיניהם ממש את הלהבה הפנימית גוברת, עולה ובוקעת החוצה ומשפיעה טוב וחסד על הילד ועל סביבתו.

בחג החנוכה השמן המועט הספיק לשמונה ימים, יש ילדים שאדם אחד בחייהם מזהה, מבליט ומעצים את נקודת האור שבהם ובכך מושיע אותם ממש, לאדם זה הנס והזכות יעמדו לו עד שילד זה יגיע ל-120 ואף יהיה לו חלק בכך שילד זה, במסע חייו הוא, יעצים את הלהבה בילדיו בנכדיו ובסביבתו.

חג אורים שמח, היום החנוכיה מאירה בשיא עוצמתה.

בברכת התפתחות שלמה ושמחה,

גיא יעקב יקותיאלי, מרפא בעיסוק מניעתי.

#רעיונותלפעילויותלגילהרך #הרצאותלהורים #הרצאותלגננות #התפתחות #עידודוחיזוק

37 צפיות
  • Wix Facebook page

© 2018 גיא יעקב יקותיאלי   

Designed by BestSite