תקנון האתר

 1. הוראות שימוש באתר

  1. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

  2. במסגרת הליך רכישת מוצרים באמצעות האתר, הרוכש יתבקש למסור פרטים אישיים שלו ולבחור האם ברצונו לקבל מידע על מבצעים, הטבות, אירועים וחדשות בדואר האלקטרוני.

  3. אין לרשום לאתר האינטרנט אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא ידיעתו.

  4. הרישום לאתר הוא לשימוש אישי ובלעדי של הלקוח הרשום.

  5. לקוח שנרשם לאתר אחראי לעדכן את גיא יקותיאלי בכל שינוי שיחול בפרטיו האישיים כפי שפורטו בטופס ההרשמה, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרונית שלו. גיא יקותיאלי לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם האתר בגין אי עדכון הפרטים כאמור.

  6. לקוח שאישר בעת מילוי "טופס פרטים אישיים" לקבל מגיא יקותיאלי מידע על מבצעים, הטבות, אירועים וחדשות בדואר אלקטרוני, ייכנס למאגר הלקוחות של גיא יקותיאלי ויקבל ממנה דואר אלקטרוני ומסרונים מעת לעת. אישור הלקוח לפי סעיף זה יהווה הסכמה לקבלת מידע פרסומי ושיווקי מגיא יקותיאלי כאמור, לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב- 1982. אישור זה יהיה בתוקף עד למועד ביטולו על ידי הלקוח, בהודעה מפורשת לחברה.

  7. אין לפרסם באתר או להעביר באמצעותו כל מידע בניגוד לדין ובפרט בניגוד לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה- 1965. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לפרסם באתר או להעביר באמצעותו כל מידע שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת או ברגשות הציבור, בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.

  8. גיא יקותיאלי והנהלת האתר אינם מקבלים על עצמם כל אחריות לתכנים המפורסמים על ידי משתמשי האתר ורשאים למנוע פרסום תכנים המפרים את האמור לעיל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו וכן למחוק תכנים אלה.

  9. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
    

 2. הזמנת מוצרים באתר ואספקתם

  1. גולשי האתר עשויים להיות זכאים למבצעים והטבות ייחודיים לגולשי האתר בלבד, כפי שיפורסם על ידי גיא יקותיאלי מעת לעת. מובהר כי כמות, תנאי וטיב המבצעים וההטבות נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של גיא יקותיאלי.

  2. כל רכישה באתר האינטרנט תיעשה באמצעות חשבון PAYPAL ("פאיפאל") או בתשלום בכרטיס אשראי רגיל בלבד. לא יתקבל תשלום בכל אמצעי תשלום אחר (לרבות, ומבלי לגרוע, תווי שי, תווי קניה, נקודות, כרטיסי חיוב מיוחדים, כרטיסים נטענים, כרטיסי הנחה ו/או מבצע כלשהם ולרבות כאלה המקנים זכות לכפל הנחות). ברכישה באתר, מוותר בזאת הגולש באתר על כל זכות לרכוש מוצרים באתר באמצעי תשלום שאינו אחד מהמפורטים לעיל.

  3. בסיום ביצוע ההזמנה, יישלח למזמין דואר אלקטרוני עם פרטי ההזמנה שביצע ויהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי גיא יקותיאלי. ביצוע העסקה מותנה באישור של פאיפאל או חברת האשראי.

  4. הזמנה המבוצעת באמצעות אתר האינטרנט תחויב ותישלח ללקוח רק לאחר איסוף כל המוצרים והכנתם למשלוח ללקוח. ניתן להתעדכן בסטטוס ההזמנה בפניה טלפונית לשירות הלקוחות של גיא יקותיאלי או דרך אתר גיא יקותיאלי.

  5. זמן האספקה של ההזמנה ועלותה (בהתאם לבחירת הלקוח) הינם: (1) באמצעות איסוף עצמי מגבעת עדה/ אשדוד/ רחובות– בחינם ובאחריות המזמין בלבד.  (2) באמצעות דואר ישראל (בתחומי ישראל בלבד) באמצעות דואר רשום בלבד ובאחריות דואר ישראל והלקוח בלבד. (3) זמן האספקה הוא עד 14 ימי עסקים.

  6. גיא יקותיאלי שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את המבצעים וההטבות המפורסמים באתר בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות לאחר פרסומם באתר האינטרנט.
    

 3. מדיניות החלפת מוצרים שנרכשו באתר

  1. לא ניתן להחליף ו/או להחזיר חוברות עבודה, ערכות גזירה וצביעה.

  2. בכפוף לאמור לעיל, בהתאם למדיניות החלפת המוצרים של גיא יקותיאלי, ובכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981, ניתן להחליף כל מוצר שנרכש באתר האינטרנט של גיא יקותיאלי בכפוף לתנאים הבאים: (1) המוצר במצב חדש, לא נעשה בו שימוש והוא מצוי באריזתו המקורית. (2) יש ברשותך פתק החלפה ו/או קבלה. (3) ניתן להחליף את המוצר בתוך 30 ימים מיום רכישת המוצרים (המופיע על הקבלה).

  3. תמורת המוצרים שיוחזרו יינתן מוצר חלופי בהתאם לסכום הרשום בקבלה או לפי ערכו של פתק ההחלפה.

  4.  לקוח המעוניין בקבלת החזר כספי עבור מוצר שנרכש באתר האינטרנט, יוכל לקבלו בפניה לשירות הלקוחות של גיא יקותיאלי ובכפוף לתנאים הבאים: (1) המוצר במצב חדש, לא נעשה בו שימוש והוא מצוי באריזתו המקורית. (2) המוצר נרכש בסכום גבוה מ-50 ₪. (3) יש ברשות הלקוח פתק החלפה ו/או קבלה. (4) ניתן להחזיר את המוצר ולקבל תמורתו החזר כספי בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצרים, בניכוי 10% דמי שירות.

  5. אופן קבלת ההחזר הכספי: ככל שהלקוח עומד בתנאי סעיף 3.4. לעיל ובהתאם לדין, ההחזר יבוצע באותו האופן בו בוצע התשלום ובתוך 7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה המקורית, בפניה לשירות הלקוחות של גיא יקותיאלי.

  6. מוצרים שנרכשו במבצע או במכירה מיוחדת, מדיניות החלפת/החזרת המוצרים תהיה בהתאם לתקנון המבצע או המכירה המיוחדת, המפורסמים באתר.
    

 4.  קניין רוחני

  1. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות, שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - 'המידע') הינם של גיא יקותיאלי, אלא אם צוין אחרת במפורש. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו.

  2. מבלי לפגוע באמור לעיל מובהר במפורש כי כל הזכויות בדמויות המופיעות באתר ובסימנים המופיעים באתר ובכל מוצר הנמכר בחנות המקוונת שמורות לגיא יקותיאלי, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא במידה שניתנה הרשאה מפורשת כזו ומראש בכתב, ובמגבלות אותה הרשאה בלבד. למען הסר ספק מובהר כי אף במידה ויורשה שימוש בדמויות או בסמלים כאמור (למשל: בדרך של מתן רשות להדפיס תמונה מן האתר, במידה וניתן אישור כזה) הדבר מוגבל לשימוש פרטי ואישי, ולא לכל שימוש אחר.
    

 5. מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

  1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מלקוחות האתר במסגרת מילוי "טופס פרטים אישיים" באתר יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של גיא יקותיאלי.

  2. גיא יקותיאלי יהיה רשאי למסור את פרטי הלקוחות לצדדים שלישיים בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם יידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם יקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדו בגין פעולות שבוצעו על ידי הלקוח ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין גיא יקותיאלי; (ג) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי הלקוח ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בגיא יקותיאלי ו/או במי מטעמו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בלקוחות אחרים; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצלו חשד כי הלקוח הפר איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם גיא יקותיאלי ו/או עם מי מטעמו; (ה) אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת האתר, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים המעורבים בהפעלת האתר. ללקוחות האתר לא תהיה טענה או דרישה כלפי גיא יקותיאלי בקשר למסירת פרטי הלקוח שלהם כאמור.

  3. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הלקוח לכך שפרטי הלקוח שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת גיא יקותיאלי, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של גיא יקותיאלי או מי מטעמו, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה ללקוח בכל דרך לרבות באמצעות "עוגייה" ((cookies ו/או בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שימצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכים שונים כגון עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר ללקוחות גיא יקותיאלי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות. שימוש כאמור בפרטי הלקוח לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינו של גיא יקותיאלי והלקוח מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. גיא יקותיאלי לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

  4. לקוחות האתר מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטיהם האישיים וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. לקוחות האתר מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטיהם האישיים ומאשרים כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

  5. במקרה של הפסקת חברות במועדון הקוראים של גיא יקותיאלי מכל סיבה שהיא (לרבות במקרה של בקשת הלקוח) גיא יקותיאלי רשאית להמשיך ולשלוח ללקוח מידע שיווקי ופרסומי אלא אם כן הלקוח ביקש ממנה לחדול מכך בהתאם להוראות הדין.

  6. לקוחות המתנגדים לשימוש בפרטיהם האישיים ו/או שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר הלקוחות של גיא יקותיאלי ו/או שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך לשירות הלקוחות של גיא יקותיאלי.
    

 6. אחריות

  1. גיא יקותיאלי ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות שיגרום לנזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, ללקוח או לצד שלישי כלשהו, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב.

  2. גיא יקותיאלי אינו מתחייב כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע והוא שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי. על כן, גולשי האתר מתבקשים לנהוג בהתאם וליצור גיבוי מחוץ לאתר של כל מידע ו/או תוכן אותו הם מעוניינים לשמור.

  3. גיא יקותיאלי ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתם, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את הלקוח בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, יהא גיא יקותיאלי רשאי מכל סיבה שתיראה לו סבירה לנקוט בכל פעולה כפי שימצא לנכון.

  4. למען הסר ספק יובהר כי לאף אדם לא תהא כל טענה או זכות בקשר לפעולות בהן ינקטו גיא יקותיאלי ו/או מנהל האתר עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי גיא יקותיאלי ו/או מנהל האתר אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שיינקטו כאמור.

  5. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. גיא יקותיאלי ומנהל האתר נוקטים באמצעי אבטחה שונים על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי לקוחות האתר אולם לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. גיא יקותיאלי ו/או מנהל האתר אינם מתחייבים שהשירותים והמידע באתר ובשרתי האתר (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע, לקוחות האתר משחררים את גיא יקותיאלי ומנהל האתר ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד גיא יקותיאלי ומנהל האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

  6. גיא יקותיאלי לא יהיה אחראי לכל שימוש שייעשה בתכנים המופיעים באתר ו/או במוצרים אשר ירכשו בחנות המקוונת, ככל שייעשה באלו שימוש לצורך ביצוע פעילויות עם ילדים שונים. גיא יקותיאלי אינו מבטיח תוצאות כלשהן על ידי השימוש במוצרים וכל התקדמות או נסיגה בהתפתחות הילדים תהיה על אחריות המשתמש בלבד.

  7. אבחונים אשר יתכן ויוזמנו מגיא יקותיאלי יתבצעו על ידו כמרפא בעיסוק, ויתבצעו אך ורק בפגישה אישית אשר תתקיים בין גיא יקותיאלי והורי הילד והילד עצמו, לאחר ראיון וקבלת פרטים. לאחר השלמת תהליך האבחון גיא יקותיאלי ימציא להורים דו"ח שמסכם את ממצאי האבחון ואת המטרות ההתפתחותיות אותן יש לחזק. דו"ח כאמור יימסר עם הדרכה להורים על הפעילויות והמשחקים המומלצים עם התייחסות למצבו הרגשי של הילד. מובהר שאבחון כאמור אינו מוכר ולא יוכל לשמש לצורך קבלת סל טיפולים בקופות החולים ואינו מהווה בסיס לקבלת הקלות בבית הספר. דו"ח האבחון אשר יונפק על ידי גיא יקותיאלי מיועד בעיקר להורים המעוניינים לקיים פעילות עם ילדיהם במהלך השבוע, לאור ההדרכה שתינתן.

  8. גיא יקותיאלי אינו ולא יהיה אחראי לכל פרסום, תוכן או גישה לאתר אחר אשר מבקרי האתר ייחשפו אליו במהלך הביקור באתר של גיא יקותיאלי. רכישת מוצרים ו/או תכנים על ידי  מבקרי האתר מספקים אחרים, הינו באחריות המבקרים בלבד.
    

 7. דרכי התקשרות

  1. דרכי ההתקשרות עם גיא יקותיאלי ו/או מנהל האתר, בכל דבר ועניין, ייעשו באופן ובדרך שייקבע על ידי גיא יקותיאלי ומנהל האתר, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

  2. דרכי ההתקשרות עם גיא יקותיאלי ו/או למנהל האתר, בכל דבר ועניין, ייעשו באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של גיא יקותיאלי שאלו הם פרטיו:

שירות הלקוחות של גיא יקותיאלי טלפון: 0532-819-819  שעות פעילות:
ימים א'-ה' בין השעות 10:00-17:00. (ללא ערבי חג, חגים, שבתות וימי שבתון)
 

8. כללי

 1. גיא יקותיאלי שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. התקנון המעודכן יחייב החל ממועד פרסומו באתר. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההנהלה בגיא יקותיאלי או באתר.

 2. גיא יקותיאלי רשאי, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ"ב.

 3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר לאתר האינטרנט של גיא יקותיאלי, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 4. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגברים כאחד.

 5. כל התנהגות של גיא יקותיאלי ו/או מנהל האתר לטובת לקוח בניגוד לאמור בתקנון זה הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור שלהם על האמור בתקנון זה.

 6. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

 7. לברורים ושאלות בכל עניין הנוגע למועדון ניתן לפנות לשירות הלקוחות, שפרטיו לעיל.
   

גיא יקותיאלי מאחל לכם גלישה מהנה באתר, קריאה נעימה והתפתחות תקינה !